Afazja dziecięca

Najbardziej znanym zaburzeniem mowy jest Afazja dziecięca. Ta często występująca dysfunkcja nadal sprawia nie lada trudności polskim specjalistom. Szczególnie dotyczy to prawidłowej diagnozy. Być może jest to związane z tym, iż pojęcie Afazji nie funkcjonuje w Polsce, aż tak długo i wielu specjalistów posiada elementarną wiedzę w tej dziedzinie. Często dzieciom dotkniętym tym zaburzeniem, niedostatecznie wykwalifikowani w temacie Afazji , psycholodzy przypisują upośledzenie umysłowe mimo normy intelektualnej. Jest to pewnego rodzaju też droga na skróty. Prawidłowa diagnoza to przede wszystkim, prawidłowy, całościowy plan terapii, od którego zależy dalszy rozwój dziecka.
Najistotniejszym elementem Afazji jest to, że dzieci te nie rozumieją języka mówionego i pisanego. Występuje wtedy tzw. płynna afazja. Najczęściej jest ona następstwem uszkodzenia lewego płata skroniowego.Dziecko wypowiada potok słów niezrozumiałych dla otoczenia, czego efektem jest również narastająca frustracja i problemy emocjonalne z tym związane. Afatycy mają duży problem z mową spontaniczną, ich mowa bywa zrozumiała ale są to krótkie zdania i potrzeba im długiego czasu na wytworzenie pełnego zdania. Często dzieci te opuszczają też określone słowa jak np. „na”, „do”. Zwykle jest to Afazja Broca, a do uszkodzeń doszło w lewym płacie czołowym. Mamy też afatyków, którzy nie mają trudności z mową spontaniczną, jednak nie potrafią powtórzyć słów. Jest to Afazja przewodzenia, dawniej używano nazwy- centralna. Dlatego, iż uszkodzone są tu towarzyszące ścieżki, łączące centra językowe. Dobrym przykładem jest kiedy dziecko cierpiące na Afazję przewodzenia stara się powtórzyć zdanie wypowiedziane przez drugą osobę. Afatyk pominie lub zamieni słowa na inne, jednak często nie występuje tu problem z rozumieniem mowy. Język dzieci dotkniętych Afazją jest bardzo często niepoprawny gramatycznie, są oni też obciążeni ryzykiem dysleksji, piętnują się tu też pozostałe problemy jak pisanie czy czytanie. Dodatkowo afatyczni pacjenci są bardzo zaburzeni sensorycznie, zauważa się też zachowania stereotypowe. Afazja to ciężkie schorzenie dla dzieci i ich rodziców. Pocieszające jest to, że rokowania u dzieci są dużo korzystniejsze niż u dorosłych. Jest to spowodowane faktem, że mózg małych dzieci jest dużo bardziej elastyczny. Kiedy dochodzi do uszkodzenia określonego obszaru w mózgu inny obszar, może przejąć jego zadania. Świetnym przykładem jest tu badanie opublikowane w Brain Journal, kiedy to młody afatyk przeniósł swoje przetwarzanie języka z lewej na prawą półkulę. Ludzki mózg jest pełen tajemnicy i zaskakuje dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnoza i intensywna terapia dziecka z afazją.

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij