Autyzm co to jest?

Autyzm, czyli zaburzenie ze spektrum autyzmu, to szereg zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się dysfunkcją umiejętności społecznych, powtarzającymi się stereotypowymi zachowaniami, opóźnioną mową i trudnościami w komunikacji niewerbalnej. Nie istnieje jedna stała forma autyzmu, ale wiele jego rodzajów i form. Autyzm najczęściej diagnozowany jest między 2 a 3 rokiem życia dziecka. W wyjątkowych przypadkach można zdiagnozować dziecko już w 18 miesiącu życia. Niektóre z objaw ze spektrum autyzmu w postaci opóźnień rozwojowych, wcześnie zidentyfikowanych można zniwelować odpowiednią terapią. Z pewnością wczesna interwencja rodziców działa na korzyść dziecka i jego przyszłemu rozwojowi. Według badań amerykańskiej CDC autyzm dotyka częściej chłopców niż dziewczynki. Szacuje się, że 68 dzieci w USA choruje na autyzm. Autyzm obejmuje 1 na 42 chłopców oraz 1 na 189 dziewczynek. Nie posiadamy dokładnych danych dotyczących ilości zachorowań w Polsce, szacuje się, że 1 na 300 dzieci w naszym kraju dotyka ta choroba. Przyczyny autyzmu nie są znane. Powszechnie uważa się, że znaczenie odgrywają uwarunkowania genetyczne, urazy okołoporodowe. Dzieci autystyczne posiadają również inne problemy medyczne, często są to zaburzenia żołądkowo-jelitowe, duży odsetek z nich dotknięty jest SIBO (przerost bakterii w jelicie cienkim), padaczkę, alergię, a także upośledzoną zdolność organizmu do detoksykacji. Z autyzmem wiążą się takie zachowania jak nadpobudliwość, brak koncentracji uwagi czy zachowania autoagresywne. Dominującą liczba dzieci jest również zaburzona sensorycznie i wymaga wsparcia terapeuty integracji sensorycznej. Zachowania autoagresywne mogą być próbą wyrażenia potrzeb i emocji przez dziecko dotknięte dodatkowo zaburzeniem mowy. Takie zachowania należy wyciszać i analizować przyczynę. Dziecko zaburzone sensorycznie
wymaga odpowiedniej stymulacji przy nadmiernej reakcji na bodźce jak i przy niedostatecznej. Terapeuta SI dobiera odpowiednie ćwiczenia w zakresie określonego deficytu. Doskonale sprawdzają się ćwiczenia na różnych fakturach, można wykorzystać do tego specjalne fakturowane klocki, zawijanie dziecka w tzw naleśnik, czy masaże sensoryczne, które oprócz stymulacji zmysłu dotyku, działają pozytywnie na nadpobudliwość. Masaż sensoryczny można wykonywać dłonią lub specjalnie do tego zaprojektowanym masażerem ( tu można zobaczyć jak to robić prawidłowo) masaż. Taki masażer można znaleźć tutaj masaż sensoryczny. Zaleca się wykonywanie masażu co najmniej 2 tygodnie do 4-5 razy dziennie. Jednak masowanie dziecka do 1-2 razy dziennie potrafi dać niesamowite efekty w postaci jego wyciszenia i zaspokojenia potrzeb czucia głębokiego (dociskania siebie, lub mocnego ściskania innych dzieci). Ciekawym rozwiązaniem, znanym w USA i UK są przyjemne w dotyku opaski z kolcami na nadgarstki. Opaski dodatkowo nagrzewają się do temperatury ciała. Takie opaski można znaleźć tutaj opaski sensoryczne z kolcami. Warto więc poświecić kilka minut dziennie!.
Dzieci z autyzmem nie zawsze są dotknięte zaburzeniami mowy, mogą mieć doskonale rozwinięte zdolności językowe ale nie potrafią nawiązać relacji i kontaktu z innymi osobami. Mają zaburzone myślenie abstrakcyjne, nie rozumieją sarkazmu, a dowcipy traktują na serio. Mają bardzo często problem z odczytywaniem emocji innych ludzi, przejawiają zachowania nieadekwatne do sytuacji. Sprawdza się w takim przypadku Trening Umiejętności Społecznych. To doskonała
forma terapii, która uczy odpowiednich zachowań emocjonalnych i społecznych, rozpoznawania emocji, radzenia sobie z nimi oraz empatii i komunikacji. Docelowo rozwija zdolność nawiązywania komunikacji i relacyjności między dzieckiem, a rówieśnikami. Do zabaw w terapii Treningu Umiejętności Społecznych polecamy zabawy i gry specjalistyczne. Polecamy grę Memory z emocjami, która rozwija funkcjonowanie emocjonalno-społeczne oraz pamięć taką grę można znaleźć tutaj gra tus emocjonalne memory, wiele produktów specjalistycznych wykorzystywanych w terapii TUS przez certyfikowanych trenerów można wykorzystać również do zabaw w domu takie gry można znaleźć tutaj Gry do Terapii Treningu Umiejętności Społecznych. Autyzm ma wiele różnych symptomów, mniejszych i większych dlatego używa się stwierdzenia zaburzenia spektrum autyzmu -ASD, dlatego wśród autystyków spotyka się malarzy, pisarzy czy muzyków. Najważniejsze jest aby dziecko dotknięte autyzmem otrzymało odpowiednio wcześnie wsparcie terapeutyczne, co pozwoli mu na osiągnięcie samodzielności na miarę jego potencjału.

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij