Dziecko z autyzmem w przedszkolu

W okresie przedszkolnym dziecko przejawia trudności w komunikacji z rówieśnikami, stereotypowe zachowania, sztywne wzorce oraz brak zabawy opartej na wyobraźni dodatkowo utrudnia współdziałanie w grupie. Dlatego niezwykle ważne jest przygotowanie dziecka do wprowadzenia go w grupę. Przede wszystkim niezwykle istotne jest nabycie umiejętności społecznych poprzez naśladownictwo zabaw rówieśników, czytanie emocji, wykonywanie poleceń skierowanych do całej grupy oraz naukę adekwatnych zachowań. W terapii doskonale sprawdzają się gry wykorzystywane w metodzie TUS jak np. Emocjonalne Memory. Dziecko dopasowuje identyczne emocje, pokazuj je i opisuje. Ważnym elementem procesu integracji jest terapia behawioralna: naśladownictwo, rozwój mowy biernej i czynnej. Dodatkowo terapia integracji sensorycznej, zniwelowanie nadwrażliwości dotykowej, zaburzenia koordynacji i kłopotów z motoryką małą. Terapeuci pracują przy użyciu wanny piaskowej Wanna piaskowa, która doskonale rozwija koordynację wzrokową- ruchową oraz motorykę małą.

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij