Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole, jaką wybrać?

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwojowe ze spektrum Autyzmu. Zdiagnozowanie Aspergera bywa często trudne. „ZA” towarzyszą często zaburzenia komunikacji. Dzieci dotknięte zaburzeniem chętnie mówią, ich zdolność fonetyczna zazwyczaj mieści się w normie wiekowej. Mają świetnie wykształconą zdolność narracyjną. Jednak ich mowa przejawia deficyt pod względem przekazu i formy.
Dzieci z Zespołem Aspergera łączy wiele specyficznych zachowań tj. nadmierna ekspresja, nadpobudliwość czy zaburzenia SI. Dzieci te mają bardzo często problem z integracją w szkole z rówieśnikami. Nie rozumieją żartów, nie potrafią operować głosem. Mowę dzieci ZA nazywa się „encyklopedyczną’, ponieważ mają łatwość zapamiętywania trudnych sformułowań, które mogą sprawiać wrażenie pozytywne. Należy pamiętać jednak, że dzieci te nie rozumieją zachowań innych dzieci czy nauczycieli i nie potrafią zaadaptować się w otoczeniu. Często przypisuje się im agresję co jest związane z nadczułością. Zawsze niezbędne jest pomoc logopedy, psychologa i terapeuty. Dlatego ważne aby placówka potrafiła takie warunki dziecku zapewnić. Rodzice czasami wybierają szkoły nieprzystosowane tzw „masowe” licząc na to by dziecko rozwijało się pośród rówieśników niezaburzonych. Co prowadzi do frustracji i potęguję agresję u dziecka, a także zaburza pracę całej klasy. Nie możemy wymagać od nauczyciela skupienia uwagi na jednym uczniu w klasie pozbawionej nauczyciela wspomagającego. Dlatego niezwykle ważne aby dziecko miało stworzone w placówce warunki adekwatnie do jego zaburzenia. Coraz więcej placówek z oddziałami integracyjnymi, prywatnych czy społecznych prowadzi już terapię Treningu Umiejętności Społecznych. Dzieci pracują w grupie takie zajęcia prowadzone są przy pomocy specjalnie przygotowanych pomocy jak np. https://sklep-spektrum.pl/produkt/gra-wedkowanie-emocji/. Wiemy wszyscy jak ważna jest przecież umiejętność odczuwania i rozumienia stanów umysłowych w procesie komunikacji. Metodę TUS można również ćwiczyć w domu. Każdy psycholog zgodzi się, że praca terapeuty i praca rodzica w domu z dzieckiem to nieodzowne elementy terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Taką terapię można już rozpocząć w zerówce używając odpowiednich dla tej grupy wiekowej narzędzi jak np. https://sklep-spektrum.pl/produkt/ekspresyjne-jaja/
Odpowiednie do tego profesjonalne gry terapeutyczne znajdziecie Państwo poniżej.

Maski Emocjonalne Misie duże

Gra Emocjonalne Memory

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij