Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Czy wiesz, że z roku na rok rośnie liczba uczniów z dysfunkcjami?
Według ogólnodostępnych danych z 2009 roku na ogólną liczbę 5,9 mln uczniów, jedna piąta (1,2 mln) dysponowała opinią bądź orzeczeniem PPP, a także prawem do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach.
Szybko podjęte działania pozwolą na wyrównanie deficytów!

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij