Pouczenie

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych na niniejszej stronie jest Edyta Kowal-
Sulowska SPEKTRUM, ul. Relaksowa 27/72 20-819 Lublin, NIP 5050051982, REGON: 368223048
Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo
cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży(podstawa z art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
3) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług konta
klienta na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez
Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz
zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie
internetowej w polityce prywatności, pod adresem https://sklep-spektrum.pl/regulamin/
Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia
umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.