Czym jest Autyzm ?

Autyzm odnosi się do szeregu zaburzeń związanych z umiejętnościami społecznymi, powtarzającymi się zachowaniami, mową i komunikacją niewerbalną. Nie ma jednej konkretnej postaci Autyzmu ale wiele jego rodzajów, kombinacji czy elementów. Najczęściej Autyzm diagnozowany jest pomiędzy 2 a 3 rokiem życia, niekiedy bywa diagnozowany już w 18 miesiącu. Rodzice często obawiają się diagnozy, niepotrzebnie. Niektóre zaburzenia spektrum autyzmu zdiagnozowane odpowiednio wcześnie, dzięki szybkiej interwencji mogą zostać rozwiązane.
Odpowiednia terapia w Poradni i praca w domu z dzieckiem potrafią dać spektakularne efekty.

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij