Wpływ motoryki małej na mowę

Na rozwój mowy wpływa wiele czynników w tym społeczne i psychologiczne. Istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem mowy, a rozwojem umysłowym dziecka. W mózgu ośrodek mowy położony jest w sąsiedztwie ośrodka odpowiedzialnego za ruchy rąk. Upośledzenie mowy uniemożliwia rozwój procesu poznawczego, a także rzutuje na postępy edukacyjne.
Czego konsekwencją może być wolniejsze przyswajanie materiału, rozwój dysleksji czy problemy wychowawcze oraz napięcie emocjonalne. Znajomość mowy jest niewątpliwie ważna dla rozwoju umysłowego jak i emocjonalnego dziecka. Wszak każde dziecko pragnie być zrozumiane!. Najczęściej spotykanym zaburzeniem mowy jest afazja. Wczesna, prawidłowa diagnoza pozwala na podjęcie ukierunkowanej terapii w zakresie integracji sensorycznej, a także terapii ręki i logopedycznej. Odpowiednie wczesne działanie pozwoli na osiągniecie wysokiego progresu.
Terapia ręki bywa niekiedy pomijana w ogólnym procesie terapeutycznym, co jest dużym błędem. Precyzyjne ruchy rąk, kształtowanie się motoryki małej to niezwykle skomplikowany i złożony proces! Od ich rozwoju zależny jest rozwój komunikacji! Również w terapii logopedycznej szalenie istotne jest ćwiczenie motoryki małej. Doskonale sprawdzają się tu sensoryczne gniotki. Jak już wspominałam istnieje nierozerwalny związek pomiędzy motoryką małą, a rozwojem mowy. Kształtowanie zmysłu dotyku jest działaniem wspierającym ośrodek mowy. Dlatego ważne jest aby dostarczać dziecku doznań zmysłowych poprzez zabawy np. sensorycznymi gniotkami oraz zabawkami przeznaczonymi do stymulacji sensorycznej.

Udostępnij Tweet Udostępnij Wyślij
Tagi: